۸قدم تاشروع کسب وکارنوپا-گام دوم ۸قدم تاشروع کسب وکارنوپا-گام دوم گام دوم خودکاری بردارید و طرح کسب و کاری قوی طراحی کنید. برای اداره‌ی موفق یک کسب و کار کوچک احتیاج به یک طرح کسب و کار دقیق و قوی دارید اگر قصد راه اندازی کسب و کار نوپایی را دارید حتماً به آن احتیاج…

۸قدم تاشروع کسب وکارنوپا-گام اول ۸قدم تاشروع کسب وکارنوپا-گام اول •گام اول ذهنتان را برای بازی پیش رو آماده کنید و رشد و توسعه‌ی نگرش کارآفرینانه را در خود آغاز نمایید. “رهبری به عنوان نیست، به نمونه‌ی عمل است.” -دنیل آدنتوجی دلیل موفقیت چشم‌گیر کارآفرینانی چون بیل گیتس و آلیکو دانگوته این است که ذهنشان…

روز خوب رابايد ساخت روز خوب رابايد ساخت روز خوب كه در نميزنه بياد داخل! روز خوب كه ازجعبه شانس درنمياد! روز خوب كه يكي از روزهاي هفته نيست درمسلسل ناگزير تقويم طلوع كند! روز خوب كه سر برج نيست خود بخود- البته گاهي باناز وكرشمه بياد! قبض آب وبرق و…. نيست كه وقت و…

1 5 6 7